Producenci
Promocje
Klimatyzator przenośny Torell SKYLED-FGA24
Klimatyzator przenośny Torell SKYLED-FGA24

1 045,50 zł

Cena regularna: 1 180,80 zł

Najniższa cena: 1 045,50 zł

850,00 zł

Cena regularna: 960,00 zł

Najniższa cena: 850,00 zł
szt.
Oczyszczacz powietrza Rotenso z nawilżaczem QUBE Q35W darmowa dostawa
Oczyszczacz powietrza Rotenso z nawilżaczem QUBE Q35W darmowa dostawa

1 594,08 zł

Cena regularna: 1 666,65 zł

Najniższa cena: 1 594,08 zł

1 296,00 zł

Cena regularna: 1 355,00 zł

Najniższa cena: 1 296,00 zł
szt.
Oczyszczacz powietrza Rotenso z nawilżaczem IONE I31W darmowa dostawa
Oczyszczacz powietrza Rotenso z nawilżaczem IONE I31W darmowa dostawa

1 018,44 zł

Cena regularna: 1 045,50 zł

Najniższa cena: 1 018,44 zł

828,00 zł

Cena regularna: 850,00 zł

Najniższa cena: 828,00 zł
szt.
Oczyszczacz powietrza Rotenso Piura P22V darmowa dostawa
Oczyszczacz powietrza Rotenso Piura P22V darmowa dostawa

728,16 zł

Cena regularna: 781,05 zł

Najniższa cena: 728,16 zł

592,00 zł

Cena regularna: 635,00 zł

Najniższa cena: 592,00 zł
szt.
Klimatyzator przenośny Sinclair AMC-11P 3,0kW
Klimatyzator przenośny Sinclair AMC-11P 3,0kW

2 250,90 zł

Cena regularna: 2 349,30 zł

Najniższa cena: 2 250,90 zł

1 830,00 zł

Cena regularna: 1 910,00 zł

Najniższa cena: 1 830,00 zł
szt.
Klimatyzator przenośny Sinclair AMC-14P 4,0kW
Klimatyzator przenośny Sinclair AMC-14P 4,0kW

2 423,10 zł

Cena regularna: 2 595,30 zł

Najniższa cena: 2 423,10 zł

1 970,00 zł

Cena regularna: 2 110,00 zł

Najniższa cena: 1 970,00 zł
szt.
Oczyszczacz powietrza Farma-Went 3 EPRUS z zestawem instalacyjnym
Oczyszczacz powietrza Farma-Went 3 EPRUS z zestawem instalacyjnym

2 755,20 zł

Cena regularna: 3 296,40 zł

Najniższa cena: 2 755,20 zł

2 240,00 zł

Cena regularna: 2 680,00 zł

Najniższa cena: 2 240,00 zł
szt.
Oczyszczacz powietrza Rotenso, model AERO A60W darmowa dostawa
Oczyszczacz powietrza Rotenso, model AERO A60W darmowa dostawa

1 683,87 zł

Cena regularna: 1 720,77 zł

Najniższa cena: 1 683,87 zł

1 369,00 zł

Cena regularna: 1 399,00 zł

Najniższa cena: 1 369,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEPEKOPROJEKT.PL

 

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sklep Internetowy www.sklepekoprojekt.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego tez postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo maja te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepekoprojekt.pl prowadzony jest przez SYLWIĘ HOŁY prowadząca działalność gospodarcza pod firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EKOPROJEKT SYLWIA HOŁY wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

P.H.U. EKOPROJEKT SYLWIA HOŁY

ul. Bytomska 16

41-250 Czeladź

 

NIP: 644-124-96-60

REGON 240270541

adres poczty elektronicznej: sklep@ekoprojekt.net.pl

numer telefonu: +48 532 556 105


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu art. 221 KC), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualna nazwa (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorce zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorce oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawce za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawca.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklepekoprojekt.pl na platformie sklepowej Shoper.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SYLWIA HOŁY prowadząca działalność gospodarcza pod firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EKOPROJEKT SYLWIA HOŁY wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź, NIP: 644-124-96-60, REGON 240270541, adres poczty elektronicznej: sklep@ekoprojekt.net.pl, numer telefonu: +48 532 556 105
1.4.12. UMOWA Sprzedaży – umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona droga elektroniczna przez Usługodawce na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawca.  

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorce – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez klikniecie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorce następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego zadania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekoprojekt.net.pl lub tez pisemnie na adres: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakonczeniu z chwila zlozenia Zamówienia za jego posrednictwem albo z chwila wczesniejszego zaprzestania skladania Zamówienia za jego posrednictwem przez Uslugobiorce.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera nastepuje po podaniu w zakladce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który maja byc przesylane kolejne edycje Newslettera i kliknieciu pola „Zapisz sie”. Na Newsletter mozna sie równiez zapisac poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakladania Konta – z chwila utworzenia Konta Uslugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usluga Elektroniczna Newsletter swiadczona jest nieodplatnie przez czas nieoznaczony. Uslugobiorca ma mozliwosc, w kazdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania sie z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wyslanie stosownego zadania do Uslugodawcy, w szczególnosci za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekoprojekt.net.pl lub tez pisemnie na adres: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź.
2.2. Wymagania techniczne niezbedne do wspólpracy z systemem teleinformatycznym, którym posluguje sie Uslugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzadzenie multimedialne z dostepem do Internetu; (2) dostep do poczty elektronicznej; (3) przegladarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyzszej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyzszej, Opera w wersji 7.0 i wyzszej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyzszej; (4) zalecana minimalna rozdzielczosc ekranu: 1024x768; (5) wlaczenie w przegladarce internetowej mozliwosci zapisu plików Cookies oraz obslugi Javascript.
2.3. Uslugobiorca obowiazany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majac na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i wlasnosci intelektualnej Uslugodawcy oraz osób trzecich. Uslugobiorca obowiazany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uslugobiorce obowiazuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje zwiazane ze świadczeniem Uslug Elektronicznych przez Uslugodawce oraz pozostale reklamacje zwiazanie z dzialaniem Sklepu Internetowego (z wylaczeniem procedury reklamacji Produktu, która zostala wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Uslugobiorca moze skladac na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź.
2.4.3. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekoprojekt.net.pl;
2.4.4. Zaleca sie podanie przez Uslugobiorce w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczególnosci rodzaju i daty wystapienia nieprawidlowosci; (2) zadania Uslugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych skladajacego reklamacje – ulatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Uslugodawce. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja forme jedynie zalecenia i nie wplywaja na skutecznosc reklamacji zlozonych z pominieciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie sie do reklamacji przez Uslugodawce nastepuje niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zlozenia.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Sprzedaży


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Klientem, a Sprzedawca nastepuje po uprzednim zlozeniu przez Klienta Zamówienia za pomoca Formularza Zamówien w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zlotych polskich i zawiera podatki. O lacznej cenie wraz z podatkami Produktu bedacego przedmiotem Zamówienia, a takze o kosztach dostawy (w tym oplatach za transport, dostarczenie i uslugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mozna ustalic wysokosci tych oplat – o obowiazku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Klientem, a Sprzedawca następuje po uprzednim zlozeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjecie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawce Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie skladania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oswiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjeciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwila otrzymania przez Klienta powyzszej wiadomosci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży miedzy Klientem, a Sprzedawca.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży nastepuje poprzez (1) udostepnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przeslanie Klientowi wiadomosci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tresc Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.1.1. Bank: ING BANK ŚLĄSKI/Czeladź
4.1.1.2. Numer rachunku: 53 1050 1269 1000 0023 0169 3418
4.1.2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna i wynosi 0 zł na terenie Polski.

Wysyłka za granicę jest szacowana po złożonym zamówieniu.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) sa wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym takze w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedaży. 

5.3. Sprzedawca udostepnia Klientowi nastepujace sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 3 do 21 Dni Roboczych. W wiekszosci przypadków wraz z dostawa wynosi 3 dni robocze. Czas realizacji zamówienia podawany jest po weryfikacji przyjecia zamówienia. Poczatek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy sie w nastepujacy sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnosci przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5. Termin gotowosci Produktu do odbioru przez Klienta:
O gotowosci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawce poprzez przeslanie stosownej wiadomosci e-mail na podany w trakcie skladania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Poczatek biegu terminu gotowosci Produktu do odbioru przez Klienta liczy sie w nastepujacy sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnosci przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 


6. REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW Sprzedaży ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczna lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiazującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiazany jest dostarczyc Klientowi Produkt bez wad. Szczególowe informacje dotyczace odpowiedzialnosci Sprzedawcy z tytulu wady Produktu oraz uprawnien Klienta sa okreslone na stronie Sklepu Internetowego w zakladce „Reklamacja towaru”.
6.3. Reklamacja moze zostac zlozona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź;
6.3.2. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekoprojekt.net.pl;
6.4. Zaleca sie podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczególnosci rodzaju i daty wystapienia wady; (2) zadania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodnosci z Umowa Sprzedaży lub oswiadczenia o obnizeniu ceny albo odstapieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych skladajacego reklamacje – ulatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawce. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja forme jedynie zalecenia i nie wplywaja na skutecznosc reklamacji zlozonych z pominieciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje sie do reklamacji Klienta niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zlozenia. Brak ustosunkowania sie Sprzedawcy w powyzszym terminie oznacza, ze Sprzedawca uznal reklamacje za uzasadniona.
6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania sie przez Sprzedawce do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnien Klienta wynikajacych z rekojmi niezbedne bedzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawce o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany adres przez Sprzedawce. jeżeli jednak ze wzgledu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byloby niemozliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostepnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt sie znajduje.
6.7. Prosba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wplywu na bieg terminu na ustosunkowanie sie Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta zadania od Sprzedawcy demontazu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunieciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego. 


7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEN ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczególowe informacje dotyczace mozliwosci skorzystania przez Klienta bedacego konsumentem z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen oraz zasady dostepu do tych procedur dostepne sa w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spolecznych, do których zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nastepujacymi adresami internetowymi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient bedacy konsumentem posiada nastepujace przykładowe mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia sie do stalego polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wyniklego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i dzialania stalych polubownych sadów konsumenckich okresla rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci z dnia 25 wrzesnia 2001 r. w sprawie okreslenia regulaminu organizacji i dzialania stalych polubownych sadów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia sie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczecie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostepna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient moze uzyskac bezplatna pomoc w sprawie rozstrzygniecia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca, korzystajac takze z bezplatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spolecznej, do której zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane sa pod przez Federacje Konsumentów pod bezplatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW Sprzedaży ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


8.1. Konsument (w rozumieniu art. 221 KC), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstapic od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjatkiem kosztów okreslonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem. Oświadczenie o odstapieniu od umowy moze zostac zlozone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź;
8.1.2. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekoprojekt.net.pl;
8.2. przykładowy wzór formularza odstapienia od umowy zawarty jest w zalaczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostepny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakladce „Odstapienie od umowy”. Konsument moze skorzystac z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiazkowe.
8.3. Bieg terminu do odstapienia od umowy rozpoczyna sie:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, bedac zobowiazany do przeniesienia jego wlasnosci (np. Umowa Sprzedaży) – od objecia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazana przez niego osobe trzecia inna niz przewoznik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach – od objecia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czesci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objecia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostalych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odleglosc umowe uwaza sie za niezawarta.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oswiadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy, zwrócic konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatnosci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niz najtanszy zwykly sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnosci przy uzyciu takiego samego sposobu płatnosci, jakiego uzyl konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z zadnymi kosztami. jeżeli Sprzedawca nie zaproponowal, ze sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawce do odbioru, chyba ze Sprzedawca zaproponowal, ze sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie Produktu przed jego uplywem. Zwrot produktu – po uprzednim poinformowaniu (mail lub telefon), dokonywany jest na adres podany przez Sprzedawce.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Produktu bedace wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany towar, nie moze byc w zaden sposób zniszczony ani uszkodzony przez Kupujacego. Niedopuszczalna jest w tym okresie jakakolwiek ingerencja w zakupiony towar.
8.8. Mozliwe koszty zwiazane z odstapieniem przez konsumenta od umowy, które obowiazany jest poniesc konsument:
8.8.1. jeżeli konsument wybral sposób dostawy Produktu inny niz najtanszy zwykly sposób dostawy dostepny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument odstepujacy od umowy wysyla produkt na wlasny koszt.
8.8.3. W przypadku Produktu bedacego usluga, której wykonywanie - na wyrazne zadanie konsumenta - rozpoczelo sie przed uplywem terminu do odstapienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstapienia od umowy po zgloszeniu takiego zadania, ma obowiazek zaplaty za swiadczenia spelnione do chwili odstapienia od umowy. Kwote zaplaty oblicza sie proporcjonalnie do zakresu spelnionego swiadczenia, z uwzglednieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. jeżeli cena lub wynagrodzenie sa nadmierne, podstawa obliczenia tej kwoty jest wartosc rynkowa spelnionego swiadczenia.
8.9. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.

(1) o świadczenie uslug, jeżeli Sprzedawca wykonal w pelni usluge za wyrazna zgoda konsumenta, który zostal poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które moga wystapic przed uplywem terminu do odstapienia od umowy;

(3) w której przedmiotem swiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedlug specyfikacji konsumenta lub sluzacy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem swiadczenia jest Produkt ulegajacy szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatnosci do uzycia;

(5) w której przedmiotem swiadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem swiadczenia sa Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem swiadczenia sa napoje alkoholowe, których cena zostala uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie moze nastapic dopiero po uplywie 30 dni i których wartosc zalezy od wahan na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraznie zadal, aby Sprzedawca do niego przyjechal w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca swiadczy dodatkowo inne uslugi niz te, których wykonania konsument zadal, lub dostarcza Produkty inne niz czesci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysluguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych uslug lub Produktów;

(9) w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie uslug w zakresie zakwaterowania, innych niz do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, uslug zwiazanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzien lub okres swiadczenia uslugi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jeżeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstapienia od umowy. 


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW


9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycza wylacznie Klientów i Uslugobiorców nie bedacych konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysluguje prawo odstapienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebedacym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstapienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku moze nastapic bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebedacego konsumentem zadnych roszczen w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie bedacych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyc dostepne sposoby płatnosci, w tym takze wymagac dokonania przedplaty w calosci albo czesci i to niezaleznie od wybranego przez Klienta sposobu płatnosci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwila wydania przez Sprzedawce Produktu przewoznikowi przechodza na Klienta nie bedacego konsumentem korzysci i ciezary zwiazane z Produktem oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstale od przyjecia go do przewozu az do wydania go Klientowi oraz za opóznienie w przewozie przesylki.
9.5. W razie przeslania Produktu do Klienta za posrednictwem przewoznika Klient nie bedacy konsumentem obowiazany jest zbadac przesylke w czasie i w sposób przyjety przy przesylkach tego rodzaju. jeżeli stwierdzi, ze w czasie przewozu nastapil ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiazany jest dokonac wszelkich czynnosci niezbednych do ustalenia odpowiedzialnosci przewoznika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Uslugobiorców nie bedacych konsumentami Uslugodawca moze wypowiedziec umowe o świadczenie Uslugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przeslanie Uslugobiorcy stosownego oswiadczenia.
9.8. Odpowiedzialnosc Uslugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Uslugobiorcy/Klienta nie bedacego konsumentem, bez wzgledu na jej podstawe prawna, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równiez za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokosci zaplaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytulu Umowy Sprzedaży, nie wiecej jednak niz do kwoty jednego tysiaca zlotych. Uslugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc w stosunku do Uslugobiorcy/Klienta nie bedacego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu utraconych korzysci w stosunku do Uslugobiorcy/Klienta nie bedacego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstale pomiedzy Sprzedawca/Uslugodawca, a Klientem/Uslugobiorca niebedacym konsumentem zostaja poddane sadowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe Sprzedawcy/Uslugodawcy. 


10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


10.1. Administratorem danych osobowych Uslugobiorców/Klientów zbieranych za posrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
10.2. Dane osobowe Uslugobiorców/Klientów zbierane przez administratora za posrednictwem Sklepu Internetowego zbierane sa - zgodnie z wola Uslugobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Uslugi Elektronicznej, a takze […]
10.3. Mozliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesylka kurierska, Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoznikowi lub posrednikowi realizujacemu przesylki na zlecenie Administratora.
10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatnosci elektronicznych lub karta platnicza Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obslugujacemu powyzsze płatnosci w Sklepie Internetowym.
10.4. Uslugobiorca/Klient ma prawo dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zadanie w tym zakresie moze zostac zlozone na przykład:
10.4.1. pisemnie na adres: ul. Bytomska 16, 41-250 Czeladź;
10.4.2. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekoprojekt.net.pl
10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbednych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Uslugi Elektronicznej skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia tejze umowy. Dane niezbedne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Uslugi Elektronicznej wskazane sa takze każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy. 


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sa w jezyku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Uslugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waznych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatnosci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wplywaja na realizacje postanowien niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciaglym (np. świadczenie Uslugi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiaze Uslugobiorce, jeżeli zostaly zachowane wymagania okreslone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Uslugobiorca zostal prawidlowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzial umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowala wprowadzeniem jakichkolwiek nowych oplat lub podwyzszeniem obecnych Uslugobiorca bedacy konsumentem ma prawo odstapienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niz umowy ciągle (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie beda w zaden sposób naruszać praw nabytych Uslugobiorców/Klientów bedacych konsumentami przed dniem wejscia w zycie zmian Regulaminu, w szczególnosci zmiany Regulaminu nie beda mialy wplywu na juz skladane lub zlozone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczególnosci: Kodeksu cywilnego; ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami bedacymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne wlasciwe przepisy powszechnie obowiazujacego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl